Gratis verzending boven ā‚¬50 | Voor 18:00 uur besteld, vandaag verzonden!šŸŽ„

Algemene voorwaarden

 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Monthly Gold.

1.2. Product: zaken, welke Monthly Gold op haar website aanbiedt, welke de klant kan bestellen.

1.3. Bestelprocedure: de procedure, die de kant doorloopt op de website, om een product te bestellen.

1.4. Klant: de klant van Monthly Gold met wie Monthly Gold een overeenkomst aangaat.

1.5. Overeenkomst: overeenkomst, waar de algemene voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een product.

1.6. Partijen: Monthly Gold en de klant gezamenlijk.

1.7. Website: de website van Monthly Gold, te vinden onder de URL:Ā www.monthlygold.nl

1.8. De bezorging: Na het volledig voltooien van de bestelprocedure wordt de bestelling binnen 5 werkdagen verzonden op het door de klant ingevulde adres.

 1. Toepasselijkheid

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten die tussen de klant en Monthly Gold tot stand komen.

2.2 De klant die eenmaal op deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen de klant en Monthly Gold.

 1. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Tussen Monthly Gold en de klant komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de klant een aankoop van Monthly Gold accepteert middels het volledig en correct invullen van de Monthly Gold bestelprocedure.

 1. Prijs en betaling

4.1. Prijzen zoals genoemd op de website zijn in euroā€™s en inclusief BTW. De prijzen zijn inclusief verzendkosten in Nederland, tenzij anders weergegeven.

4.2. Monthly Gold behoudt zich het recht om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, waarbij Monthly Gold de klant uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en de klant de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat de klant enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

4.3. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4.4. Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door Monthly Gold aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.5. In het geval van een stornering zal Monthly Gold contact opnemen met de klant met verdere instructies. Bij een mislukte of gestorneerde betaling wordt het bestelde product niet geleverd. Indien de betaling niet binnen het gestelde termijn succesvol is, is Monthly Gold gerechtigd de service eenzijdig per direct te beƫindigen.

4.6. Facturen en betalingsherinneringen worden door Monthly Gold uitsluitend elektronisch aangeboden.

 1. Bezorgtermijn

5.1. De klant ontvangt na het volledig voltooien van de bestelprocedure het product binnen 5 werkdagen na bestelling op het door de klant ingevulde adres.

5.2. Rondom nationale feestdagen kan de leveringstermijn langer zijn.

5.3 Alle levertijden zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

 1. Herroeping

6.1 Bij de aankoop van een product heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 7 dagen te ontbinden. Onze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de Monthly Gold bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het product wenst te behouden. In verband met hygiĆ«nevoorschriften zal de klant de producten niet dragen. Indien de klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren en ā€“ indien redelijkerwijs mogelijk ā€“ in de originele staat en verpakking aan Monthly Gold retourneren conform de door Monthly Gold gegeven instructies.

6.3. De klant oefent het herroepingsrecht uit door contact met Monthly Gold op te nemen voor het verstrijken van de annuleringstermijn en door het product op eigen kosten te retourneren. De klant kan contact met Monthly Gold opnemen.

6.4. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor haar rekening.

6.5. Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en het product niet aan Monthly Gold heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.6. Sale items kunnen helaas niet geretourneerd worden

 1. Klachtenregeling

7.1. Indien er sprake is van een klacht, neemt de klant binnen 7 dagen contact op met Monthly Gold.

7.2. In geval van defecte of missende producten, zal Monthly Gold de klacht onderzoeken en de klant binnen 14 dagen contacteren. Als het een defect product betreft zal Monthly Gold de klant om foto materiaal vragen van het product. Indien Monthly Gold een vervangend product heeft, zal Monthly Gold deze aanbieden aan de klant.

 1. Retouren

8.1. Indien de klant het product wenst te retourneren, neemt de klant contact op met Monthly Gold, die de instructies voor retournering zal verstrekken. Zodra de klant het product retourneert na het uitoefenen van het herroepingsrecht (zie artikel 8), zal Monthly Gold het bedrag, binnen 14 dagen na ontvangst retour, restitueren, mits de instructies voor retournering, verstrekt door Monthly Gold zijn opgevolgd.

8.2. Monthly Gold betaalt het geld terug met dezelfde betaalmethode die de klant ingezet heeft om te betalen.

8.2. Sale items behoren niet tot het herroeppingsrechtĀ 

 1. Aansprakelijkheid

9.1. Monthly Gold is niet aansprakelijk voor het falen of voor vertragingen bij het nakomen van hun verplichtingen onder een abonnement of product wanneer dit is veroorzaakt door gebeurtenissen buiten hun controle (overmacht).

9.2. Onder overmacht valt elke actie, gebeurtenis of ongeval buiten de controle van Monthly Gold. Dit omvat het volgende:

9.2.1. Stakingen, uitsluitingen of andere professionele acties;

9.2.2. Burgerlijke onrust, rebellie, invasies, terroristische aanslagen of dreiging van terroristische aanvallen, oorlog of dreiging van een oorlog;

9.2.3. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemieƫn of andere natuurrampen;

9.2.4. Onmogelijk gebruik van spoorwegen, luchtvervoer, auto of ander openbaar of particulier vervoer;

9.2.5. Te late levering door toedoen van postbedrijf.

9.2.6 De diensten voor de overeenkomst worden geacht op te schuiven voor een periode waarin het geval van overmacht aan de gang is. Monthly Gold zal inspanning leveren om de overmacht toestand te beƫindigen of een oplossing te vinden waarbij de abonnementsservice, ondanks de overmacht, alsnog uitgevoerd kan worden.

 1. Intellectuele eigendommen

10.1. Monthly Gold is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en alle materialen die op de website worden geplaatst. Deze rechten en materialen zijn auteursrechtelijk beschermd.

10.2. Het is toegestaan om een kopie of download van paginaā€™s op de website af te drukken voor persoonlijk gebruik. Echter, het gebruik van een deel van ons auteursrechtelijk beschermd materiaal voor commerciĆ«le doeleinden, zonder een licentie van Monthly Gold of hun licentiegevers, is niet toegestaan.

10.3. Zodra de klant staat ingeschreven, verkrijgt Monthly Gold het onherroepelijk recht om te citeren en re-posten van beelden waarin Monthly Gold, producten en/of abonnementen die de klant op de website of Social Media vermeldt.

 1. Wijzigingen

11.1. Monthly Gold behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 1. 1 Geschillen en Toepasselijk Recht

12.1. Op alle verbintenissen tussen Monthly Gold en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Monthly Gold
0
  0
  Je winkelmand
  Je winkelmand is leegTerug naar de winkel